İSTANBUL KADIKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kadıköy Hüseyin Ayaz Ortaokulu KANTİN ihalesi

Aşağıda yer Alan Kadıköy Kadıköy Hüseyin Ayaz Ortaokulu KANTİN ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri, 09/02/2012 tarih ve  28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Okul Aile Birliği yönetmeliği gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
Kadıköy Hüseyin Ayaz Ortaokulu KANTİN ihalesi

1.KADIKÖY HÜSEYİN AYAZ ORTAOKULU:

                                         

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli (100.00TL Doküman Bedeli) önce Kadıköy Mal Müdürlüğüne yatırılarak kurumdan alacağı dekont ile Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuracaklardır.)

 

C) Kadıköy Hüseyin Ayaz Ortaokulu Kantin İhalesi 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 09:30' da Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

 

İHALESİ YAPILACAK OKULUN İSMİ İHALE TARİHİ SAATİ

 

23.03.2020 Pazartesi  günü ihalesi yapılacak olan okulun

 

            Okulun Adı                                                                                                    İhale Saati

1-Kadıköy Hüseyin Ayaz Ortaokulu                                                                                09.30                                                       

 

 

D) Yaklaşık Maliyet (Muhammen bedel) ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                    

Okulun Adı                       Yaklaşık Maliyet (9 aylık)              Geçici Teminat Miktarı (%30) (TL)

 

Hüseyin Ayaz              34.200,00 TL(Otuzdörtbinikiyüzlira)  10.260,00- TL(Onbinikiyüzaltmışlira)   Ortaokulu Kantini

 

E) Okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, İstanbul Kantinciler Odası temsilcisinin ve müstecirin katılımıyla oluşturulan komisyonca belirlenen Kantin Sabit Tesis değeri (17.280,00)TL (Onyedibinikiyüzseksenlira) olarak tespit edilmiştir. Kantin ihalesini alan kişiye daha sonra yemekhane kira tespiti ayrıca yapılarak ayrı fiyat belirlenecek olup, Yemekhane demirbaş bedeli de (-) belirlenmiştir.

 

F) 23.03.2020 Pazartesi  günü kantin ihalesi yapılacak olan okulun adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

Öğrenci Sayısı

OKUL ADRESİ

Kantin M2

Hüseyin Ayaz Ortaokulu

372

Dumlupınar Mah. Mektep Sok. No:7 Fikirtepe-Kadıköy-İSTANBUL

 

16m2

 

 

 

 

 

 

 

F) İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR..

1. Dilekçe (Alınacak dokümanda mevcut)

2. İkametgâh Senedi (Asıl, Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

3. Nüfus Cüzdan Sureti (Asıl, Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

4. Sabıka Kaydı (Son 3 Aylık Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)

5. İhale doküman bedelinin ödendiğine dair dekont             

6. Geçici teminatın Kadıköy Mal Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu   

    (veya dekont)

7. Başka bir kantin işletmediğine dair belge. (Kantinciler odasından)

8. Kantin işletmeciliği ustalık belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa sırayla kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslı.(Bu belgeler mesleki eğitim merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa mesleki eğitim merkezlerinden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.)

9. İhalesi yapılacak olan okulun Servis Taşımacılığını yapmadığına dair belge. (İlgili Okul Müdürlüğünden alınacak)

10.İhaleden men olmadığına dair belge (İstanbul Kantinciler odasından)

11.Mesleki Yeterlilik  Belgesi.

12. Vergi borcu olmadığına dair belge.

13. SGK Borcu olmadığına dair belge.

 

 

 

G) İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4- Gerçek kişi olmak

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

 

H)Yüklenicinin değişmesi durumunda; KANTİNE  yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul aile birliği varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU  20 Mart 2020 Cuma Günü Saat:17.00' a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayımlanacaktır.

1-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Web Sayfasında

2-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sayfasında

 

 

                                               

KANTİN İHALE KOMİSYONU

 

     

Caferağa Mahallesi, Kuzu Kestane Sokak, No 3/1, Kadıköy/ İSTANBUL - Santral 0216 346 25 42 0216 346 83 68 0216 346 26 57

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.