İSTANBUL KADIKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Özdemiroğlu İmam Hatip Ortaokulu KANTİN ihalesi

Aşağıda yer Alan Kadıköy Özdemiroğlu İmam Hatip Ortaokulu KANTİN ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri, 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir
Özdemiroğlu İmam Hatip Ortaokulu KANTİN ihalesi

KANTİN İHALE İLANI (DUYURU) KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ A) Aşağıda yer Alan Kadıköy Özdemiroğlu İmam Hatip Ortaokulu KANTİN ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri, 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir. 1.KADIKÖY ÖZDEMİROĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli (100.00TL Doküman Bedeli) önce Kadıköy Mal Müdürlüğüne yatırılarak kurumdan alacağı dekont ile Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuracaklardır.) C) Kadıköy Özdemiroğlu İmam Hatip Ortaokulu Kantin İhalesi 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 10:30' da Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır. İHALESİ YAPILACAK OKULUN İSMİ İHALE TARİHİ SAATİ 24.02.2020 Pazartesi günü ihalesi yapılacak olan okulun Okulun Adı İhale Saati 1-Özdemiroğlu İmam Hatip Ortaokulu 10.30 D) Yaklaşık Maliyet (Muhammen bedel) ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir. Okulun Adı Yaklaşık Maliyet (9 aylık) Geçici Teminat Miktarı (%30) (TL) Özdemiroğlu İmam Hatip 6.750,00 TL(Altıbinyediyüzellilira) 2.025,00- TL(İkibinyirmibeşlira) Ortaokulu Kantini E) Okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, İstanbul Kantinciler Odası temsilcisinin ve müstecirin katılımıyla oluşturulan komisyonca belirlenen Kantin Sabit Tesis değeri ( 25.920,00) TL (Yirmibeşbindokuzyüzyirmilira) olarak tespit edilmiştir. F) 24.02.2020 Pazartesi günü kantin ihalesi yapılacak olan okulun adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir. OKUL ADI Öğrenci Sayısı OKUL ADRESİ Kantin M2 Özdemiroğlu İmam Hatip Ortakulu 112 Acıbadem Cad. Acıbadem Mah. No:2 Kadıköy-İSTANBUL 30m2 G) İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.. 1. İkametgâh Senedi (Asıl, Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak) 2. Nüfus Cüzdan Sureti (Asıl, Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak) 3. Sabıka Kaydı (Son 3 Aylık Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır) 4. İhale doküman bedelinin ödendiğine dair dekont 5. Geçici teminatın Kadıköy Mal Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu (veya dekont) 6. Başka bir kantin işletmediğine dair belge. (Kantinciler odasından) 7. Kantin işletmeciliği ustalık belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa sırayla kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslı.(Bu belgeler mesleki eğitim merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa mesleki eğitim merkezlerinden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.) 8. İhalesi yapılacak olan okulun Servis Taşımacılığını yapmadığına dair belge. (İlgili Okul Müdürlüğünden alınacak) 9.İhaleden men olmadığına dair belge (İstanbul Kantinciler odasından) 10.Mesleki Yeterlilik Belgesi. 11. Vergi borcu olmadığına dair belge. 12. SGK Borcu olmadığına dair belge. H) İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR. 1-T.C. Vatandaşı olmak. 2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak. 3-Başka bir kantin işletiyor olmamak. 4- Gerçek kişi olmak 5-İhaleden men yasağı almamış olmak. I)Yüklenicinin değişmesi durumunda; KANTİNE yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul aile birliği varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir. NOT: BU İHALE DUYURUSU 21 Şubat 2020 Cuma Günü Saat:17.00' a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayınlanacaktır. 1-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Web Sayfasında 2-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sayfasında KANTİN İHALE KOMİSYONU

Caferağa Mahallesi, Kuzu Kestane Sokak, No 3/1, Kadıköy/ İSTANBUL - Santral 0216 346 25 42 0216 346 83 68 0216 346 26 57

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.